Garancija ili pravo na ostvarenje jamstva jedno je od temeljnih prava potrošača. Pravo potrošača na ostvarenje jamstva nastupa odmah, odnosno u trenutku preuzimanja kupljenog dobra te preuzimanja izdanog računa. Račun je ekvivalent ugovoru o prodaji koji automatski aktivira prava i obveze nastale u odnosu trgovac/kupac.

Za sve artikle kupljene putem Puffkalica.hr web dućana ili na prodajnim mjestima važi propisano jamstvo, te ukoliko se artikl(i) u jamstvenom roku dokažu neispravnima može se predati zahtjev za reklamacijom. Nakon što se zahtjev zaprimi pristupa se provjeravanju neispravnosti artikala u skladu sa opisom kvara kojeg prijavljujete.

Vrlo je važno i nužno dati što vjerniji opis kvara uređaja kako bi se mogla postaviti točna dijagnoza. Želja nam je što prije riješiti jamstveni zahtjev kako bi reklamacija oduzimala što je moguće manje vremena. Jamstvene zahtjeve rješavamo u primjerenom roku, a većina reklamacija se rješava na licu mjesta ili unutar 1-2 dana od dana predavanja artikla na reklamaciju.

Svu robu koja se dokaže ispravnom, a predana je na reklamaciju unutar jamstvenog roka, vodimo pod “lažnu reklamaciju” i vraćamo je korisniku kao ispravnu! Sva reklamirana roba za koju se dokaže da je neispravna radi fizičkog oštećenja, više sile, korištenja neadekvatne opreme ili neovlaštenog rukovanja, servisiranja uređaja od strane korisnika nije predmet jamstva, te nećemo biti u mogućnosti priznati reklamaciju, odnosno korisnik gubi pravo rješavanja jamstva zamjenom za novo, povratom sredstava ili doplatom za neki drugi artikl!

Pod višom silom podrazumijevaju se udari groma, neispravne električne instalacije, požari, poplave i sl.

Fizička oštećenja podrazumijevaju svako nespretno, nezgodno ili neispravno rukovanje, a koje dovodi do fizičkog nedostatka na uređaju!

Korištenjem neadekvatne opreme, npr. korištenja neadekvatnih punjača baterija, neadekvatnih baterija i opreme za e-cigarete gubi se pravo na propisano jamstvo!

Neovlaštenim korištenjem ili servisiranje uređaja gubi se svako pravo na propisano jamstvo.

VAŽNO!

Zaprimljene reklamacije se riješavaju na 4 uobičajena načina, a prema pravilima struke i točno utvrđenim redom kako slijedi:

 • zamjenom za novi, istovjetni uređaj, 1 za 1, ukoliko je isti raspoloživ
 • zamjenom za slični uređaj, sličnih specifikacija i performansi, ukoliko je isti raspoloživ
 • doplatom za neki drugi uređaj po izboru kupca, a koji je u datom trenutku raspoloživ
 • povratom sredstava ukoliko se prijašnje 3 točke ne mogu zadovoljiti

RJEŠAVANJE JAMSTVENOG ZAHTJEVA NA PRODAJNOM MJESTU:

Kako biste pristupili rješavanju jamstvenog zahtjeva potrebno je i obavezno uz neispravni uređaj donijeti originalni račun. Ukoliko nemate originalni račun i ne možete dokazati kupovinu u Puffkalica.hr trgovini, nećemo moći zaprimiti reklamaciju! Uz neispravni uređaj vrlo je bitno detaljno objasniti prirodu kvara i zbog čega je do njega došlo. Neke reklamacije se ne mogu testirati i rješavati na licu mjesta, takve reklmacije je potrebno dodatno testirati kako bi se potvrdio kvar. Reklamacije koje je potrebno dodatno testirati podliježu servisu unutar 48 sati, u kojem periodu, ukoliko je moguće, korisniku izdajemo zamjenski artikl, te nakon testiranja javljamo korisniku ( telefonom ili mailom ) da dođe preuzeti reklamaciju. Djelatnik kupcu izdaje Reklamacijski obrazac prilikom prijave i nakon rješavanja reklamacije, a kojim se evidentiraju svi važni čimbenici bitni za rješavanje reklamacije. Korisnik svojim potpisom potvrđuje rješavanje jamstvebog zahtjeva!

RJEŠAVANJE JAMSTVENOG ZAHTJEVA/POVRATA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM WEB DUĆANA ( KUPOVINA NA DALJINU ):

Za razliku od usluge koje pružamo na prodajnom mjestu, prema zakonu o zaštiti potrošača dužni smo kupcu koji kod nas kupuje „na daljinu“ pružiti dodatne elemente osiguranja kako bi njegova kupnja protekla bez problema. Webshop je prema definiciji zakonodavca prepoznat kao način kupovine na daljinu.

Vape Shop d.o.o. – Puffkalica.hr. svojim kupcima, korisnicima Webshopa, čije osnovane zahtjeve zaprimi u roku 14 dana od dana isporuke pošiljke, osigurava pravo na povrat nekorištenih artikala.

Vrlo je važno prilikom odrađivanja Zahtjeva za jamstvom/povratom voditi brigu o sljedećim kriterijima:

 • reklamirana, odnosno roba u povratu mora biti adekvatno zapakirana i osigurana od oštećenja prije slanja u servis, odnosno u povratno skladište
 • uz reklamiranu, odnosno robu u povratu mora se priložiti originalni račun ili kopija, ili drugi dokaz o izvršenoj kupovini
 • uz reklamiranu, odnosno robu u povratu potrebno je dostavit kontakt podatke kako bi Vas mogli kontaktirati jednom kada reklamacija/povrat bude riješeni(a)
 • uz reklamiranu robu mora se priložiti detaljan opis kvara uređaja, a putem maila poželjno je dostaviti slikovne ili audio/vizualne dokaze o kvaru uređaja
 • uz reklamiranu robu NIJE potrebno poslati Obrazac o jednokratnom raskidu Ugovora 
 • uz nekorištenu robu u povratu ili prije slanja robe prema nama potrebno je poslati u elektroničkom ili pisanom obliku ispunjeni i potpisani primjerak ( ukoliko se šalje u pisanom obliku ): Obrazac o jednokratnom raskidu Ugovora kojeg možete pronaći OVDJE. Vrijedi samo za povrate unutar 14 dana od dana kupovine.

Sve pošiljke, odnosno robu u povratu ili u jamstvenom roku potrebno je poslati na adresu servisnog ili povratnog skladišta:

 • Puffkalica.hr
 • Čakovečka 9
 • 40305 Nedelišće
 • Opaska na pošiljci: Puffkalica reklamacije ili Puffkalica povrat u zavisnosti što se šalje

Robu koja je neadekvatno zapakirana ili dolazi oštećena, bez obzira radi li se o oštećenju na uređaju ili ambalaži/paketu nećemo biti u mogućnosti zaprimiti. Ukoliko dođe to oštećenja kontaktirati ćemo Vas kako bi od strane dostavljačke službe pokrenuli odštetni zahtjev! Pošiljka/paket mora biti službenim putem pečatirana i u roku 14 dana od dana kada smo poslali/fakturirali narudžbu prema kupcu biti poslana prema nama.

Kupci koji žele ostvariti pravo na povrat sredstava, odnosno zamjenu artikla novim, doplatu ili slično trebaju nam prethodno poslati obavijest o pokretanju rješavanja povrata na sljedeći način:

 1. mailom: [email protected]
 2. tel: 099 467 2888 ( od pon. – pet. od 08:00 do 16:00 sati )
 3. pismom: Puffkalica reklamacije, Vape Shop d.o.o./Puffkalica.hr – Centralni servis, Čakovečka 9, 40305 Nedelišće
 4. slanjem pošiljke/paketa reklamirane robe unutar jamstva bez prethodne najave na gornju adresu pošiljatelja koji je inicijalno poslao web narudžbu ili ukoliko je roba kupljena u bilo kojem Puffkalica prodajnom mjestu također slanjem pošiljke/paketa na gornju adresu.

Troškove slanja pošiljke/paketa prema trgovcu u potpunosti snosi kupac! Ne prihvaćamo pakete kupaca/korisnika koji šalju pakete na trošak primatelja!
Troškove slanja riješene reklamacije/povrata/doplate ili nekog drugog oblika rješavanja jamstva u potpunosti snosi trgovac!

Nakon što zaprimimo robu u povratu ili reklamiranu robu pokrenuti ćemo postupak povrata ili reklamacije/servisa. Očekivano vrijeme rješavanja povrata ili reklamacije je unutar primjerenog i razumnog vremena rješavanja, a prema pravilima struke.

Povrat sredstava prema kupcu mogući je na dva (2) uobičajena načina:

 1. povrat sredstava prema kupcu storniravanjem kartične uplate putem T-com PayWay sustava
 2. povrat sredstava prema kupcu, a nakon zaprimljenog Obrazac o jednokratnom raskidu Ugovora, uplatom na Račun ( IBAN ) kupca. Stoga je vrlo važno da nam kupac preda informaciju ( mailom ili poštom ) o broju Računa ( IBAN ), Imenu i Prezimenu, te adresi prebivališta.

POTROŠAČKI PRIGOVORI

Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu Vape Shop d.o.o., Čakovečka 9, 40305 Nedelišće; na mail: inf[email protected] ili predati u nekom od naših prodajnih prostora.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, i to putem ispunjenog OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe– u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu vratite ili je predajte nama ili putem kurirske službe bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 1. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora  ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

UVJETI POVRATA – UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA

Kupac je sukladno relevantnom članku/cima) Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenoga proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga Puffkalica.hr preporuča svojim kupcima:

 • dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Puffkalica.hr prilikom izbora proizvoda,
 • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u Puffkalica.hr centralu, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (POSTOTCI U TABLICI).
 • pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Puffkalicu.hr i vratite proizvod u centralu bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost artikla, pažljivo pregledajte upute) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Vape Shop d.o.o.  utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže/dodataka* uz proizvod vraćenog proizvoda:

* dodatcima uz proizvod smatraju se: uputstva za korištenje (pisana ili na mediju), razni kablovi, punjači, vijci i sav ostali pribor koji dolazi uz proizvod osim dodatnih glava grijača

Proizvod

Neoštećena i kompletna ambalaža

Oštećena ambalaža

Nedostaje ambalaža

Nedostaje bundle/oprema

eGo/510/Li-ion baterije

0%

10%

20%

10%

Atomizeri/isparivači

0%

10%

20%

10%

Elektronski MODovi

0%

10%

20%

10%

Paketi e-cigareta

0%

10%

20%

10%

Glave grijača Nema povrata Nema povrata Nema povrata Nema povrata
E-tekućine Nema povrata Nema povrata Nema povrata Nema povrata

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Proizvod

Nekorišten i originalno zapakiran proizvod Proizvod s tragovima korištenja

Oštećen proizvod

eGo/510/Li-ion baterije

0%

20% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Atomizeri/isparivači

0%

20%

Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.

Elektronski MODovi

0%

20%

Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.

Paketi e-cigareta

0% 20%

Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.

Glave grijača

Nema povrata Nema povrata Nema povrata
E-tekućine Nema povrata Nema povrata

Nema povrata

PRAVO POVRATA ROBE UNUTAR 8 DANA OD DANA KUPNJE NA PRODAJNOM MJESTU:

Puffkalica.hr svojim kupcima, koji robu kupuju na prodajnom mjestu, nudi uslugu prava povrata robe unutar 8 dana.

Iz prava povrata robe unutar 8 dana isključeni su artikli za koje se dokaže da imaju fizička oštećenja ili se potvrdi ishabanost uređaja, artikli koji su nestručnim rukovanjem/servisiranjem postali neupotrebljivi, artikli kod kojih je oštećenje/neispravnost nastalo uslijed više sile ( strujni udari, poplave, požari i sl. ), te artikli kod kojih je ustanovljeni kvar uzrokovan upotrebom neadekvatne opreme ( punjači, oprema za e-cigarete i sl. )

Roba za koju se može tražiti povrat u roku od 8 dana:

 • sva roba koja se može staviti u prvobitno stanje i vratiti u prodaju
 • sva roba koja dolazi u originalnom i neoštećenom pakiranju
 • sva roba kojoj ne fali sadržaj u pakiranju ( knjižice, priručnici, kablovi, punjači, baterije i sl. )

U povrat u roku od 8 dana ulaze i uređaji iz skupine isparivača/atomizera, ali kod povrata takve robe, koja kao sastavni dio ima glavu grijača, ukoliko se glava grijača koristila do trenutka predavanja zahtjeva za povratom u spomenutom roku, kupac je dužan nadoknaditi vrijednost nove glave grijača. U slučaju da se kupac s time ne slaže nećemo biti u mogućnosti priznati uslugu povrata robe.

Naglašavamo da je najbitniji faktor kod odobravanja povrata u roku 8 dana da artikl koji se predaje MORA biti u takvom stanju da se MOŽE vratiti u prvobitno, originalno, neoštećeno stanje, odnosno da je u stanju da se MOŽE vratiti u prodaju!

TRENUTNO VAŽEĆE GARANCIJE NA PROIZVODE:

 • Na sve baterije i punjače garancija je: 1 mjesec
 • Na sve atomizere/tankove koji koriste tvorničke grijače garancija je: 24 sata DOA ( “Defective on arrival”, odnosno sva roba koja dolazi sa greškom iz tvornice i neispravna je “out of the box” i reklamira se unutar 24 sata podliježe jamstvu )
 • Na sve Puffkalica Popularne E-cigarete garancija je 24 sata DOA ( “Defective on arrival”, odnosno sva roba koja dolazi sa greškom iz tvornice i neispravna je “out of the box” i reklamira se unutar 24 sata podliježe jamstvu )
 • Na sve glave grijača garancija je: 24 sata DOA ( “Defective on arrival”, odnosno sva roba koja dolazi sa greškom iz tvornice i neispravna je “out of the box” i reklamira se unutar 24 sata podliježe jamstvu )
 • Na sve jednokratne atomizere – koji nemaju mogućnost mijenjanja glave grijača ( glava grijača je fiksirana u atomizeru ), garancija je: 24 sata DOA ( “Defective on arrival”, odnosno sva roba koja dolazi sa greškom iz tvornice i neispravna je “out of the box” i reklamira se unutar 24 sata podliježe jamstvu )
 • Na sve RDA/RTA/RBA/”uradi sam” napredne atomizere i mehaničke MOD-ove garancija je: 24 sata DOA ( “Defective on arrival”, odnosno sva roba koja dolazi sa greškom iz tvornice i neispravna je “out of the box” i reklamira se unutar 24 sata podliježe jamstvu )
 • Na sve elektronski regulirane MOD-ove garancija je: 3 mjeseci
 • Na sve Vaporizere suhog bilja garancija je: 3 mjeseci
 • SVI ARTIKLI KOJI SE NALAZE UNUTAR  „TOTALNE RASPRODAJE“  – NE VRIJEDI JAMSTVO ILI VRIJEDI DOA JAMSTVO I TO SAMO UKOLIKO JE ARTIKL MOGUĆE REKLAMIRATI PREMA DOBAVLJAČU